Middagsymposium


10 september 2020


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 - Inloop

13.30 - De taal relaties van het meertalige kind
Marinella Orioni is auteur van Het meertalige kind, Meertalig opvoeden, en Hoeveel talen spreek jij?.
Ze
 biedt heldere inzichten over meertaligheid vanuit de samenleving, het brein, onderwijskundig en de gezinssituatie.

Niet altijd wordt een meertalig kind goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Iedereen heeft taalrelaties, hoe werkt zo’n taalrelatie precies? Wat is een moedertaal en kun je er meerdere hebben? En waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken?

14.15 - Meertaligheid in de klas en sociaal-emotioneel leren
Ria Goedhart is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht en auteur van Samenleren op een superdiverse school.

Vanuit een praktische invalshoek gaat zij in op meertaligheid in de klas vanuit kinderen met een migratieachtergrond. Zij combineert meertaligheid met sociaal-emotioneel leren en leermiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Wat betekent sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen met verschillende nationale, etnische en taalkundige achtergronden, wat is de rol van de leraar en welke leermiddelen kunnen ingezet kunnen worden bij lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingachtergrond.

15.00 - Pauze

15.30 - Meertaligheid, een taalprobleem? 
Martine Broersen-Jong is klinisch linguïst en logopedist. Ze heeft ruime ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor-, taal- en spraakproblemen binnen audiologische centra en cluster-2 onderwijs.
Linda van Dijk is (preverbaal) logopedist en SI-therapeute. Ze is werkzaam op Logisch! Logopedisch Expertisecentrum en behandelt in de praktijk veel meertalige kinderen. 

Kinderen die meertalig zijn vormen een bijzondere doelgroep binnen de diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en binnen de logopedie. Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen en wanneer is er sprake van een TOS? Om ouders en derden goed te adviseren is het noodzakelijk onderscheid te kunnen maken tussen de normale meertalige ontwikkeling en een taalprobleem. Ook laat de spreker op dit symposium het belang zien van het kunnen omgaan met culturele verschillen binnen de diagnostiek en behandeling.

16.15 - In gesprek met de sprekers.
Gelegenheid tot vragen stellen, uitwisseling en discussie.

16.45 Afsluiting en borrel